นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มามอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจห้วยหินฝนและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ๆ

0
102

วันที่​ 7 ส.ค.64 เวลา​ 12.30 น.​
นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล
นายอำเภอแม่สอด มอบหมายให้นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภอแม่สอด ให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มามอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจห้วยหินฝนและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ๆ ปฎิบัติงานที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็ง และมีข้อเน้นย้ำสั่งการเพิ่มเติมดังนี้
1.ให้เข้มงวดในการเดินทางเข้าและออกอำเภอแม่สอดของประชาชน หากไม่มีความจำเป็นไม่ให้มีการเดินทาง และขอความร่วมมือให้กลับ
2. รถแท็กซี่ ของอำเภอแม่สอดห้ามออกนอกเขตอำเภอแม่สอดเด็ดขาด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
3.รถแท็กซี่ต่างจังหวัดห้ามเข้ามาในเขตอำเภอแม่สอดเด็ดขาด
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้เน้นย้ำทั้งด่านห้วยยะอุและด่านแม่ท้อต่อไป
ณ​ จุดตรวจเพื่อความมั่นคงชายแดนบ้านห้วยหินฝน​