สำรวจพื้นที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ รอบที่ 3 ฝันที่ใกล้เป็นจริง

0
24

สำรวจพื้นที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ รอบที่ 3 ฝันที่ใกล้เป็นจริง


เมื่อเวลา 13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่สาธารณะ. หมู่ที่ 4. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ คณะทำงานการสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย. ปานทรัพย์หัวหน้าคณะอนุกรรมการทำงานจัดสร้างค่ายลูกเสือประจำจังหวัดนครสว่รค์ พร้อมด้วย นายสมชาย. สมรภูมิ คณะอนุกรรมการฯ นายศุภณัฐ. เขียวมณี คณะอนุกรรมการฯ นางสาวกนกนุช. หมีทอง คณะอนุกรรมการฯ นางสาวญาณนภา. พูลเกลี้ยง คณะบริหารชมรมคนรักหนองปลิง นายเฉลิม รอดหลง. คณะกรรมการบริหารชมรมคนรักหนองปลิง นายอุดมศักดิ์ จำปาหอม ตัวแทนกรมที่ดิน. นายศราวุฒิ รัตนสัจจะกิจ ตัวแทนจากกรมที่ดิน นายสุพจน์ ศรีพูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 4 นายอัมพร สุวรรณบาง สมาชิก อบต.หนองปลิง และนายเฉลิมฤทธิ์ สิทธิไชย์สกุล ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต1 ออกสำรวจที่ดินสาธารณะ ของกรมที่ดิน. หมู่ที่ 4 เพื่อขออนุมัติใช้เป็นค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100 ไร่ จากที่สาธารณะทั้งหมด 300 ไร่ ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์
ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้จะกลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดนครสวรรค์. ไว้ให้ลูกหลานชาวนครสวรรต์ได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับลูกเสือต่อไป