“สื่อมวลชน รวมพลัง ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จัดกิจกรรม”ช่วยเหลือแบ่งปัน ผู้ประสบภัยโควิด-2019”

0
30

“สื่อมวลชน รวมพลัง ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จัดกิจกรรม”ช่วยเหลือแบ่งปัน ผู้ประสบภัยโควิด-2019”

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่ อาคารสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมลฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COCID-19)ที่แพร่ระบาดหนักจนมีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กลุ่มสื่อมวลชน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้รวมพลังร่วมจัดกิจกรรม “ช่วยเหลือแบ่งปัน ผู้ประสบภ้ยโควิด-19” โดยนำอาหารข้าวกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด มามอบให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีประกอบไปด้วย

คุณมัลลิกา แสนภักดี
ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ
คุณเฌอร์ ทราเวลออนแอร์
คุณศรินภัสร์ ศุภนิจชยานันท์
คุณสายทิพย์  สพมานะ
คุณพรทิพย์  บัวสุข
คุณพัชรี ขุนเศรษฐี
นายวัฒนา คงศิริ
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยว (สนท.)
บริษัท เฮีย โอบีจำกัด
บริษัทเอวิเทค  ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ร้านดามไดนาโม

โดยมี นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มารับการตรวจและการรักษาจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นลำดับต่อไป

#เราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน!!