“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน และร่วมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก !!

0
25

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน และร่วมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก !!

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.พันเอกสมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พันเอกพัทธพัส ไชยวิเศษ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน

โดยเข้าไปร่วมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จว.ขอนแก่น และได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบของเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มตลอดจนแนะนำช่องทางการจำหน่าย ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กลุ่มอาชีพอื่น ๆ นำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถอุดหนุนหรือสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ที่ www.facebook.com/permalink.php  #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################