ชมคลิป พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยชาวสวนผลไม้ทั้งจากภาคเหนือและภาคใต้

0
65

พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยชาวสวนผลไม้ทั้งจากภาคเหนือและภาคใต้
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

 

ได้สนับสนุนช่วยเหลือชาวสวน มังคุดจากจังหวัดชุมพร จำนวน 2,500 กิโลกรัม ราคา กก.ละ 30 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท

10 ส.ค. 64
รับลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,000 กิโลกรัม ราคา กก.ละ 32 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท

11 ส.ค. 64
รับลำไยจากจังหวัดพะเยา จำนวน 2,500 กิโลกรัม ราคา กก.ละ 40 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท

จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) การจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด และบางรายการลดราคาสูงสุดถึง 60% เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ 15 อำเภอ 130 ตำบล

รถเร่จำนวน 11 คัน/วัน คันละ 2 จุดจำหน่าย รวม 22 จุด/วัน หมุนเวียนสับเปลี่ยนในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดครสวรรค์

สินค้าที่จำหน่ายรวม 70 รายการ ได้แก่
▪สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ 67 รายการ เช่น ไข่ไก่ ข้าว น้ำมันพืช ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง เป็นต้น
▪สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 3 รายการ เช่น เผือกหอม กล้วยหอมเขียว และมันแกว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ซื้อและผู้ขาย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เสียงสัมภาษณ์ นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์