พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์แจ้งข่าวดี จะมีผลไม้สดจากสวนมาจำหน่ายในราคา ชาวสวน เพือเป็นการกระจายผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนฯ

0
35

พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์แจ้งข่าวดี จะมีผลไม้สดจากสวนมาจำหน่ายในราคา ชาวสวน เพือเป็นการกระจายผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนฯ ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ครับ