ชุมพร-ชาวบ้านแจ้งผู้มีอิทธิพลขุดตักและดูดทรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร

0
39

ชุมพร-ชาวบ้านแจ้งผู้มีอิทธิพลขุดตักและดูดทรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านแจ้งผู้ว่าฯ ชุมพรว่า มีการลักลอบขุด-ตักและดูดทราย ในพื้นที่ป่าไม้ จึงได้สั่งการให้ นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่ามีการขุด-ตักและดูดทรายในพื้นที่ป่าไม้ 2 แห่งจริง คือ 1.บริเวณลำคลองใกล้กับวัดเนินสันตินิมิตร แต่ไม่พบร่องรอยมีการขุด ตัก ดูดทราย ในลำคลองแต่อย่างใด จึงได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 ตำบลรับร่อ จึงทราบว่าปีที่ผ่านมา มีเพียงราษฎรมาใช้จอบขุดตักทรายใส่กระสอบไปใช้ในบ้านเรือน แต่ไม่พบเครื่องจักร 2.บริเวณทางขึ้นฐานของตำรวจตระเวนชายแดน บริเวณเนิน 491 พบมีการขุดตักและดูดทราย บริเวณฝ่ายน้ำลันที่ได้ก่อสร้างไว้เดิม เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความตื้นเขิน แต่ไม่พบเครื่องจักรที่ใช้ในการขุด ตักและดูดทราย ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ(ตอนล่าง) จึงได้ให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ(ตอนล่าง)เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป////เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร