ชมคลิป นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยเหลือชาวสวนผู้ปลูกมังคุด จากจังหวัดชุมพร ที่ได้รับผลกระทบจาก ราคาตกต่ำ

0
61

รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับโกดำวันนี้มาที่ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มาชมมังคุดของดีจาก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อย ถือเป็นความโชดดีชาวจังหวัดนครสวรรค์เพราะจะได้กินมังคุดของดี สดจากสวนของเกษตรกรจังหวัดชุมพร โดยการนำของ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตร จ.ชุมพร
ได้ประสานงานกับ
นาย เศรณี อนิลบล
เกษตรจังหวัดนครสวรรค์
เพือเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนชาวสวนผู้ปลูกมังคุด จากจังหวัดชุมพร ที่ได้รับผลกระทบจาก ราคาตกต่ำ จากภาวะวิกฤติโควิด 19 ในการกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิต สู่ผู้บริโภคโดยตรง จำนวน 700 ตะกร้า
ตะกร้าละ 10 กก. รวม 7 ตันราคาตะกร้าละ 300 บาท โดยท่านสามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ น้องหญิง 089-8569492 ครับ