ชมคลิป นายสิริรัฐ. ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดตั้งจุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาทงวดละ 20 เล่ม

0
16

รายการทั่วไทย by โกดำวันนี้บุกมาที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
จังหวัดนครสวรรค์ โดย
นายสิริรัฐ. ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ได้จัดตั้งจุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาทงวดละ 20 เล่ม

 

ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน สำหรับงวดประจำวันที่
1 สิงหาคม – 1 ธันวาคม 2564 โดยตั้งจุดจำหน่าย บริเวณ ทางขึ้น ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (ศาลากลางหลังใหม่) เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.
จนถึง 13.00-15.00 น.
จนกว่าจะจำหน่ายสลากหมด
จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจไปซื้อได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มงานการการเงินและบัญชี 056-803511