ด่วนฝากถึงผู้จะมาติดต่องานที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครสวรรค์พบ จนท.งานทะเบียนราษฎร์ ติดโควิดงดให้บริการ วันที่ 2-4 สค 64

0
5

ด่วนฝากถึงผู้จะมาติดต่องานที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครสวรรค์พบ จนท.งานทะเบียนราษฎร์ ติดโควิดงดให้บริการ วันที่ 2-4 สค 64