พื้นที่บนเขาห่างไกล เราพร้อมไปช่วยเหลือ

0
7
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พื้นที่บนเขาห่างไกล เราพร้อมไปช่วยเหลือ


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 1000 กองพันทหารม้าที่10 ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นายอำเภอปัว และ อบต.ภูคา ได้นำเครื่องอุปโภค/บริโภค และอาหารแห้งไปมอบให้กับราษฎร บ.ตาน้อย ต.ภูคา อ.ปัว จว.น่าน จำนวน 38 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากทำให้เส้นทางสัญจรชำรุดเสียหาย โดยทาง อบต.ภูคา จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ ต่อไป
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
/กองพันทหารม้าที่10/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน