นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่คุมการจัดสถานที่ บริเวณลานจอดรถ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตั้งเป็นจุดตรวจ Rapid Antigen Test เพื่อคัดกรองเชิงรุก ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

0
12
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่คุมการจัดสถานที่ บริเวณลานจอดรถ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตั้งเป็นจุดตรวจ Rapid Antigen Test เพื่อคัดกรองเชิงรุก ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ควบคุมการจัดเตรียมสถานที่ บริเวณลานจอดรถ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตั้งเป็นจุดตรวจ Rapid Antigen Test เพื่อคัดกรองเชิงรุก ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

โดยหากผลเป็นบวก จะต้องเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฎิบัติการอีกครั้ง แล้วเข้ารับการรักษาหรือรับคำแนะนำในการปฎิบัติตนตามระดับอาการ ทั้งนี้รายละเอียดของการเริ่มดำเนินการจุดตรวจฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป :
31 กรกฎาคม 2564