ทำงานไม่มีวันหยุดรวมพลังเกษตรกรเพชรบุรี

0
9

ทำงานไม่มีวันหยุดรวมพลังเกษตรกรเพชรบุรี

 

รวมพลังเกษตรกรเพชรบุรี
คณะสภาเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายชลอ ดำนิล รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี นายประจักร โต้ตอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืชสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี นายเจริญ สุทธิประเสริฐ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเขาย้อยมาพบหารือแนวทางการปฏิรูปภาคเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีกับที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรที่อลงกรณ์ฟาร์มฯ.วันนี้โดยเฉพาะโครงการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีทั้งออนไลน์และออฟไลน์
สัปดาห์ที่แล้วอดีตส.ส.อลงกรณ์จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปข้าวครบวงจร การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรและทีมปศุสัตว์ของเพชรบุรีและวันอาทิตย์นี้จัดประชุมทีมสมุนไพรและแพทย์แผนไทย(เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์)และบ่ายประชุมแผนการตลาดมะนาวเมืองเพชร