นักธุรกิจใหญ่ใจบุญบริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด (ข้าวสารตราบัวชมพู)อำเภอไพศาลี มอบรถพยาบาลเพื่อรับผู้ป่วยและป่วยโควิด-19

0
33
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นักธุรกิจใหญ่ใจบุญของอำเภอไพศาลี มอบรถพยาบาลเพื่อรับผู้ป่วยในขณะนี้ ผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายเสวก ล้อพูนผล
นางนันทนา ล้อพูนผล เจ้าของ บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด (ข้าวสารตราบัวชมพู) ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ได้มอบรถกู้ภัย ให้กับสมาคมกู้ภัยท่าตะโก นครสวรรค์
แบบเรียบร้อย เพื่อนำไปใช้ รับผู้ป่วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกชั้นทุกคน ด้วยความสุจริต มานะ และอดทน ด้วยความระมัดระวังให้ปลอดภัยต่อบุคลากรและผู้ป่วยเนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ของจังหวัดนครสวรรค์ยังมียอดสูงจึงได้รีบประสานให้จัด อุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถอย่างดีเพื่อรองรับผู้ป่วยดังกล่าว