นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เร่งเตรียมสถานที่เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดประมาณ 360 เตียง

0
15
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่อบต.นครสวรรค์ออกและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ เร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดประมาณ 360 เตียง บริเวณห้องประชุมใต้ฐานพระองค์ใหญ่ พุทธอุทยานนครสวรรค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ โดยได้รับการสนับสนุนเตียงกระดาษจากบริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด จำนวน 80 เตียง : 31 กรกฎาคม 2564