ผู้ใหญ่ใจดีมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับ รพ.สต.วังไผ่ นายธนะกิจ โฆษิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด วิบูลย์ฟาร์มา นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริจาค เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจวัดอ๊อกซิเจน ให้กับรพ.สต.วังไผ่

0
14

ผู้ใหญ่ใจดีมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับ รพ.สต.วังไผ่ นายธนะกิจ โฆษิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำากัด วิบูลย์ฟาร์มา นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
บริจาค เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจวัดอ๊อกซิเจน ให้กับ รพ.สต.วังไผ่โดยมี คุณกฤษณรรณ
สนิทม่วง พยาบาล วิชาชีพชำนาญการเป็นผู้รับมอบ