ฉก.ร.๔ ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.๔ จัด กพ. ๑ ชป. (น.๑,ส.๓ พลฯ๖) ชป.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

0
18

ฉก.ร.๔ ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.๔ จัด กพ. ๑ ชป. (น.๑,ส.๓ พลฯ๖) ชป.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
วันที่30ก.ค2564 ฉก.ร.๔ โดย ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.๔ จัด กพ. ๑ ชป. (น.๑,ส.๓ พลฯ๖) ชป.ช่วยเหลือประชาชน เข้าสำรวจและช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และช่วยเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวเรือน นายสงกรานต์ ขัดแดง ๑๙/๔ และนาย เสถียร แก้วเรือง ๑๙๙/๑๔ ถนนบัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จว.ต.ก. เนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ถ.บัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จว.ต.ก. ปัจจุบันระดับน้ำ สูงประมาณ ๔๐ เซนติเมตร โดยรถยังสามารถสัญจรไปมาได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย