นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้วร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท เพื่อทำการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

0
4

นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้วร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท เพื่อทำการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมปลัดอาวุโส ปลัดอำเภองานปกครอง นายก อบต.สระแก้ว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และผู้ใหญ่บ้านสี่แยก ร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท เพื่อทำการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ บ้านสี่แยก หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว