“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดกิจกรรมสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือเพื่อรับทราบปัญหาในชุมชน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงในทุกมิติ !!

0
17

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดกิจกรรมสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือเพื่อรับทราบปัญหาในชุมชน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงในทุกมิติ !!

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.พันเอกสมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.กอ.รมน.จว. ขอนแก่น มอบหมายให้ พันเอกพัทธพัส ไชยวิเศษ เป็นผู้แทนหน่วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น) จัดกิจกรรมสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงในทุกมิติ

พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในข้อมูลที่ถูกต้องจากทางภาครัฐตลอดจนรับทราบปัญหาต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ได้มอบเครื่องมือและปัจจัยซื้อวัตถุดิบให้แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นบ้าน และกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์(หมู,เนื้อ,ปลา) #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น

###############################