นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์..ลดราคา!ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย

0
2

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นายสรายุทธ แจ่มจิราศัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปไม่น้อยกว่า 20% รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือน ในช่วงที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งมีรถ Mobile นำสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าชุมชน กว่า 60 รายการ ไปจำหน่ายให้กับประชาชน จำนวน 6 คัน โดยดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและจุดจำหน่ายสินค้าได้ที่ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
จุดจำหน่ายประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6 จุด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ได้แก่
1. วัดตาลเตี้ย 2. วัดศรีมหาโพธิ์ 3. อบต.ยางซ้าย
4. วัดปากพระ 5. ลานจอดรถ ทต.เมืองเก่า 6. ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านวังทองแดง ต.วังทองแดง
สินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ไข่ไก่ ปลากระป้อง ข้าวสารและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป