นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์

0
37

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์


วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และวางแผน กำกับ ดูแล การดำเนินโครงการ รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิเช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋องและสินค้าจำเป็นอื่นๆ รวมกว่า 60 รายการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดการเดินทางและ ลดค่าครองชีพของประชาชนในการออกมาจับจ่ายซื้อขายสินค้า โดยจังหวัดสุโขทัยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย