การส่งออกผลไม้ชุมพรชะลอตัว หลังโควิด – 19 แพร่ระบาด ชุมพรหาแนว ทางกระจายผลไม่สร้างรายได้

0
14

การส่งออกผลไม้ชุมพรชะลอตัว หลังโควิด – 19 แพร่ระบาด ชุมพรหาแนว ทางกระจายผลไม่สร้างรายได้


วันนี้(25 กค. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง.ผวจ. ชุมพร ได้มีการเรียกประชุมคณะทำงานประเมินสถานการณ์ผลไม้จังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำลง เนื่องจากล้งผลไม้ได้ชะลอการรับซื้อส่งออก เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และปัญหาจากอุทกภัยในประเทศจีน ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งออกไปแล้ว ไม่สามารถส่งกลับคืนมาใส่ผลไม้ที่จังหวัดชุมพรส่งกลับไปจีนได้ ทั้งยังประสบปัญหาขาดเเคลนแรงงานในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังนี้
1.ประสานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อกระจายมังคุดภายในประเทศ และทำตลาดออนไลน์เพื่อกระจายผลไม้ไม่ให้ล้นตลาดและมีราคมตกต่ำ
2.ขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผล โดยจะของบประมาณเป็นค่าบริหารจัดการในราคากิโลกรับละ 3 บาทในปริมาณ 3,000 ตัน ในวงเงิน 9,000,000 บาท
3.ดำเนินการจัดหาตะกร้าบรรจุผลไม้ขนาด 10 ก.ก. เพื่อจะได้ช่วยกระจายผลไม้ในตลาดภายในประเทศ โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรต่างจังหวัดทั้งภาครัฐ – เอกชน
4. จะเปิดจุดจำหน่ายมังคุดของเกษตรกร ในบริเวณหน้าอำเภอเมืองชุมพร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภาย โดยใช้ชื่อโครงการว่า “จังหวัดชุมพรช่วยเกษตกร”
5.ประสานหอการค้าจังหวัด เพื่อช่วยเร่งกระจายผลผลิต แต่จะเรียกประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาดังกล่าว เป็นเป็นผลมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) จนทำให้ล้งรับซื้อผลไม้ในจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ต้องปิดตัวลงชั่วขณะ ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 ในพื้นที่ต่อไป
ประกอบกับได้เกิดเหตุน้ำท่วมในประเทศจีนอย่างหนัก จนทำให้ให้ผู้ส่งออกผลไม้ ไม่มีตู้คอนแทนเนอร์กลับมาสู่จังหวัดชุมพรได้ ทำให้ขาดสภาพคล่องของตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อบรรจุผลไม้ส่งเข้าประเทศจีนต่อไปได้ ทำให้เกิดการชะลอตัวการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออก และมีผลไม้ออกมาอยู่ในภาวะ “ล้นตลาด” ทำให้ผลไม้มีราคาตกต่ำอย่างในปัจจุบัน///เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร