สปสช, จับมือรพ. หน่วยบริการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมเตรียมความพร้อมสถานที่รับประชาชนกลุ่มสีเขียวโควิดที่จะมารับบริการการดูแลโดยชุมชนร่วมมือกัน community isolation ที่ รพ.สนาม บึงบอระเพ็ด

0
19

 

สปสช, จับมือ รพ. หน่วยบริการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมเตรียมความพร้อมสถานที่รับประชาชนกลุ่มสีเขียวโควิดที่จะมารับบริการการดูแลโดยชุมชนร่วมมือกัน community isolation ที่ รพ.สนาม บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์

วันที่ 25 ก.ค.64 เวลา 14.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ นำทีมโดย นายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ พร้อมด้วย ผช.บุษกร สุรรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมโดย นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , สคร. โดย นพ.พิสุทธิ ชื่นจงกลกุล และทีมแพทย์พยาบาลจาก รพ.ศรีสวรรค์ และ พญ.ศรินนา แสงอรุณ ศูนย์อนามัยที่ 3 พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางมาจัดเตรียมสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ บึงบอระเพ็ด เพื่อซักซ้อมความพร้อมการให้บริการคนไข้กลุ่มสีเขียว เข้าสู่ระบบ CI โดยมีเตียงรองรับแบ่งเป็น ชาย 82 เตียง หญิง 81 เตียง พร้อมเดินหน้าต่อรับคนนครสวรรค์กลับภูมิลำเนา ที่จะรับมาโดยทีมรถ อบจ. ถึงนครสวรรค์ ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00น.โดยประมาณ

เฉลิมรัตน์ ปานพรม ประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ รายงาน
เผยแพร่โดยสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์