นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีสนับสนุน กาแฟ ชาเขียว ชาไทย ในการ จัดส่งกำลังให้กับ บุคลากรทางการแพทย์

0
42

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีสนับสนุน กาแฟ ชาเขียว ชาไทย ในการ จัดส่งกำลังให้กับ บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 23 กค.64 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อยู่เบื้องหลัง ดูแลผู้ป่วยcovid19
โดยทางพรรคประชาภิวัฒน์ร่วมเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านต่อสู้ covid-19 ไปด้วยกันได้นำ ชาเขียว กาแฟ ชาไทย จำนวน 300 แก้ว ด้วยใจ💗💗💗
👨‍👩‍👧‍👧👨‍👦‍👦👨‍👧ขอผลบุญนี้เป็นผลปัจจัยให้เจ้าภาพและผู้ร่วมงานทุกฝ่ายมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงๆ
ยิ่งๆขึ้น💫💫
😇อิทังเมปุญยังนิพพานัสสะปัญจโยโหตุ🙏🙏🙏