สนง.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ได้ดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบรูณ์.

0
9

สนง.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ได้ดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบรูณ์. ที่ หน่วยพิทักษ์ป่าแอ่งกะลา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ในวันที่ 21 กค.64 มีเนื้อทราย20ตัว ตัวผู้9ตัว ตัวเมีย11ตัว จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จ.เพชรบุรี โดยมีการตรวจสุขภาพกักกั
นโรคจากสัตว์แพทย์เป็นที่เรียบร้อย
นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ควบคุมการปล่อย นายสุธี ลอยมา หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทั้งนี้ได้จัดทำแปลงหญ้าไว้รองรับสัตว์ป่าที่ปล่อยไว้ล่วงหน้าแล้ว.
ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน