อยุธยา – “ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผู้ประกันตนมาตรา 33”

0
47

อยุธยา – “ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ผู้ประกันตนมาตรา 33”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายมนตรี กรรทมาศ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตรวจความพร้อมเปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33” เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับบริษัท, หน่วยงาน, ห้างร้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33” ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงานและสถานประกอบการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะเป็นผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของผู้ประกันตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรวัคซีนในล็อตแรก เริ่มวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) รวม 10 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน 15,000 คน หรือประมาณ 1,500 คน ต่อวัน

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนพื้นที่ชั้น 2 The Hall ที่มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็นจุดบริการฉีดวัคซีน พร้อมการอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กับมาตรการคุมเข้มความสะอาด ความปลอดภัยสุขอนามัย มาตรการจัดเว้นระยะห่างอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวนกว่า 2,800 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และทีมจิตอาสา ที่มาบริการฉีดวัคซีนอีกด้วย

ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-335-217, 035-336-252 และสาขาอุทัย โทรศัพท์ 035-800-813-5

เดชา อุ่นขาว หัวหน้าศูนย์ข่าว”คมชัด AEC TV Online “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงาน