“พระเทพปริยัติมุนี เจ้าคณะภาค 1 ร่วมกับ คณะสมาชิกวุฒิสภา และท่านผู้มีกุศลจิต ถวายสิ่งของแด่คณะสงฆ์ 4 จังหวัด!!

0
11

“พระเทพปริยัติมุนี เจ้าคณะภาค 1 ร่วมกับ คณะสมาชิกวุฒิสภา และท่านผู้มีกุศลจิต ถวายสิ่งของแด่คณะสงฆ์ 4 จังหวัด!!

คณะสงฆ์ภาค 1 นำโดย พระเทพปริยัติมุนี เจ้าคณะภาค 1 ได้ร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภา และท่านผู้มีกุศลจิต โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายจิรชัย มูลืองโร่ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
เข้ามอบถวายชุด PPE และสิ่งของจำเป็นแด่คณะสงฆ์ 4 จังหวัด โดยมี
– กรุงเทพมหานคร
– ปทุมธานี
– นนทบุรี
– สมุทรปราการ

เพื่อคณะสงฆ์จังหวัด จะได้พิจารณาและนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เผาศพของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 และเสียชีวิตของแต่ละวัด เพื่อความปลอดภัย และในวันนี้สิ่งของและอุปกรณ์ที่นำมามอบถวายมีดังนี้


– ชุด PPE ชนิดซักได้ จำนวน 75 ชุด/จังหวัด
– ชุด PPE ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 250 ชุด/จังหวัด
– เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ 2 เครื่อง/จังหวัด
– เครื่องใส่แอลกอฮอล์ล้างมือแบบเซ็นเซอร์ 5 เครื่อง/จังหวัด
– ข้าวสาร เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เผาศพของทางวัด จำนวน 100 ถุง (ถุงละ 5 กก.)/จังหวัด
– หน้ากากอนามัย เพื่อแจกให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชน
– แอลกอฮอล์ ชนิดขวดพกพา จำนวน 120 ขวด/จังหวัด ฯลฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Corona Virus หรือ โควิด -19 Covid -19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาเบาบางลง พร้อมทั้งทำให้เกิดผลกระทบกับสาธุชน และเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า รวมทั้งคณะสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นและแพร่กระจายไปทั่วโลก จึงอยากให้สาธุชนฯได้ตั้งสติในการดำรงชีวิต และปรับตนเองในการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง ให้ก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครองให้สาธุชนทั้งหลาย ได้บังเกิดสรรพมงคลในชีวิตด้วยเทอญ สาธุ

🙏ขอกราบขอบพระคุณ🙏
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 1 เมตตาสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร