นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์)ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทีมงาน ได้นำข้าวกล่อง 300 กล่อง

0
25

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 64
นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์)ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทีมงาน ได้นำข้าวกล่อง 300 กล่อง

หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มารับบริการกับทางโรงพยาบาล โดยมีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รับมอบ