นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

0
7
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันพุธ ที่ 21 กค. 64 เวลา 11.00 น. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.บ้านด่านลานหอยที่ปฏิบัติหน้าที่ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน จำนวนมากกว่า 200 คน ที่มารับบริการณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย