นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดนครสวรรค์

0
25

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ