หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จัดกิจกรรม ปลูกป่า และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา

0
11

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จัดกิจกรรม ปลูกป่า และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ที่บริเวณแปลงปลูกป่าห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พันเอก ดร.รฐนนท(ระ-ถะ-นน) รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตามที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ทั่วประเทศ ดำเนินการโครงการปลูกป่า และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ แบบถาวร เทคอนกรีต ตัวฝาย และฝายกึ่งถาวรจำนวน10 ฝาย ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายอำเภอแม่จริม พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ผู้นำองค์กนปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา กลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ร่วมกันปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ รวม 10 ฝาย ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน ชุมชนในการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และสามารถป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งในภาพรวมของประเทศได้ ได้ร่วมใจกันในการอนุรักษ์ผืนป่า ต้นน้ำลำธาร ที่เป็นทรัพยากรของประเทศ เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไป
คิวภาพ/-าพ/ข่าว/สมาน สุทำแปง /พ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน