ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายสุวิทย์ คามณีวงค์ และนายกรณพงศ์ คงปาน รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมกับนายประโยชน์ โพธิ์แจ่ม หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่สอดและทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ซ่อมผิวจราจรแยกไฟแดงวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก

0
46

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายสุวิทย์ คามณีวงค์ และนายกรณพงศ์ คงปาน รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ร่วมกับนายประโยชน์ โพธิ์แจ่ม หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่สอดและทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ซ่อมผิวจราจรแยกไฟแดงวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อการจราจรที่สะดวกของประชาชน