“บิ๊กอู๊ด ยัน ตม. เข้ม ป้องกันคลัสเตอร์สุวรรณภูมิ!!

0
39

“บิ๊กอู๊ด ยัน ตม. เข้ม ป้องกันคลัสเตอร์สุวรรณภูมิ!!

กรณีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ พบมีพนักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวมีจำนวนมากกระจายอยู่ในหลายส่วนงาน ซึ่งล้วนเป็นฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการให้บริการสนามบินทั้งสิ้น

เมื่อ 14 ก.ค.2564 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม.เปิดเผยว่า ในส่วนของ เจ้าหน้าที่ ตม.ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน ด่าน ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาง สตม. มีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในส่วนของเจ้าหน้าที่ ตม.มาตั้งแต่เริ่มสถานการณ์เมื่อปี 2563 โดยกำลังพลจะมีการหมุนเวียน แบ่งสัดส่วนให้เตรียมพร้อมที่บ้านพัก แบบ Work From Home เพื่อลดปริมาณกำลังพลให้มาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นต่อสัดส่วนผู้โดยสาร โดยจะมีการ VDO call สุ่มตรวจสอบผู้ที่ WFH ทุกระยะ

การตรวจผู้โดยสาร มีการจัดระยะห่างของช่องตรวจหนังสือเดินทาง แบบ Physical Distancing โดยมี เจ้าหน้าที่ ตม.คอยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดช่องตรวจ และแป้นสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง ก่อนและหลังตรวจผู้โดยสาร โดยเจ้าหน้าที่จะสวมหน้ากากอนามัย และ face shield พร้อมถุงมือที่ทาง สตม.สนับสนุนจัดหาให้ทุกราย

หากมีกรณีเจ้าหน้าที่หรือญาติในครอบครัวเจ็บป่วย ทางสารวัตรและผู้กำกับจะนำตัวส่งแพทย์ เพื่อทำ PCR test ทันที และกักตัวเพื่อรอผล พร้อมตรวจสอบเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดเพื่อกักตัวดูอาการ และ VDO call ตรวจสอบทุกระยะ ซึ่งตั้งแต่ ม.ค.64 ถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียงบางส่วน และไม่มีอาการรุนแรง อาจเนื่องจากทุกรายผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วครบ 2 เข็ม

จึงขอยืนยันให้สังคมมั่นใจในการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ ตม.ที่ปฏิบัติงานทุกพื้นที่ โดยเฉพาะด่าน ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และได้กำชับ พล.ต.ต. วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ให้เพิ่มความเข้มในการระมัดระวังการติดเชื้อ และยึดแนวทางป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อตาม SOP ที่ สตม.กำหนดโดยเคร่งครัดแล้ว!!

###############################