นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

0
7

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณวัดตระพังทอง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย