นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กให้กับโรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา

0
69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กให้กับโรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์และภาษา โดยมี ดร.บุศรา เชื้อดี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเป็นผู้รับมอบและมอบป้ายการเป็นศูนย์ทดสอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยเป็นผู้รับมอบค่ะ