นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว รับมอบสิ่งของในการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

0
33

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว รับมอบสิ่งของในการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจ/จุดสกัด เพื่อคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัด เพื่อแจ้งอำเภอปลายทางในการกักตัว จากนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว