นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564

0
11
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 (กรอ.) โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค์