องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม

0
11

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม
ให้กับประชาชนบ้านมอเกอ หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงกักตัวอยู่ในเคหสถานเป็นเวลา 14 วัน เพื่อทำการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19
โดยมีนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นผู้มอบ