จัดประชุมองค์การสิทธิการใช่สื่อเทคโนโลยีแห่งชาติ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เตรียมปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

0
27

จัดประชุมองค์การสิทธิการใช่สื่อเทคโนโลยีแห่งชาติ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เตรียมปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการบ้านทนายอำนวย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการประชุมคณะกรรมการ องค์การสิทธิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (อ.ส.ท.ช.) อำเภอพยุหะคีรี โดยนางสาวกนกนุช. หมีทอง ประธาน อ.ส.ท.ช. อำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ท.ช. ทั้งนี้ที่ประชุมอภิปรายเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ คือ กัญชง และกัญชา ซึ่งมีการปลดล็อคจากพืชยาเสพติด เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรแก้สารพัดโรค อาทิเช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคความดัน. โรคมะเร็ง โรคเครียด โรคภูมิแพ้. โรคเบาหวาน ฯลฯ ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยิ่ง
ทั้งนี้มีประชาชนและเกษตรกรให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก