เอกแม่สอด เป็นสะพานบุญ ส่งต่อสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ ป้องกันโควิดตามแนวชายแดน

0
52

เอกแม่สอด เป็นสะพานบุญ ส่งต่อสิ่งของ
ให้กับเจ้าหน้าที่
ป้องกันโควิดตามแนวชายแดน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
เอกแม่สอดหรือเกียรติศักดิ์ เนตรทอง อส.อ.แม่สอด( เอกแม่สอด) พร้อมทีมงาน
จิตวิญญาณ ร่วมกันเดินหน้า
เข้าป่าขึ้นดอยในภารกิจน้ำใจ ส่งมอบสิ่งของและกำลังใจให้พี่ๆทหารที่แนวหน้าด่านหน้าที่ พื้นที่แนวชายแดนแม่สอด อยู่ระหว่างเดินทางและฝาก ขอบคุณน้ำใจจากหลายๆท่านที่ยังคิดถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
เอกแม่สอดเกียรติศักดิ์ เนตรทอง อส.อ.แม่สอด( เอกแม่สอด)
เป็นนักกิจกรรมจิตอาสาอีกคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะ FC ที่ให้การสนับสนุน สิ่งของต่างๆ เพื่อส่งต่อ ให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิช 19 ในขณะนี้
เอกและทีมงานจิตอาสา พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป และติดตาม ขอมูลได้ที่ Facebook เอก เกียติศักดิ์ แม่สอด