นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

0
8

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย