สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุยเฟื่องเรื่องสิทธิบัตรทอง ตอน…”เตรียมความพร้อม ‘Home Isolation’ รับมือ COVID-19″

0
16

สปสช
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คุยเฟื่องเรื่องสิทธิบัตรทองวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
ตอน…”เตรียมความพร้อม ‘Home
Isolation’ รับมือ COVID-19″

 

คุยเฟื่องเรื่องสิทธิบัตรทองวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
ตอน…“เตรียมความพร้อม ‘Home Isolation’ รับมือ COVID-19”
โดย…พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
#คุยเฟื่องเรื่องสิทธิบัตรทอง #สปสช #สายด่วน1330 #สิทธิบัตรทอง #โควิด19 #HomeIsolation

คลิกฟัง

https://fb.watch/6G821L4FNK/