ปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน และกำจัดแมลงดูดเลือด รอบพื้นที่เกิดโรค แก่โคของเกษตรกร 8 ราย

0
21

ปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน และกำจัดแมลงดูดเลือด รอบพื้นที่เกิดโรค แก่โคของเกษตรกร 8 ราย

เมือวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และด่านกักสัตว์นครสวรรค์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน และกำจัดแมลงดูดเลือด รอบพื้นที่เกิดโรค แก่โคของเกษตรกร 8 ราย จำนวนโคที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ 100 ตัว ในตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
1.นายวรรณลภ คชสุวรรณ ม.5 โคเนื้อ 5 ตัว
2.นายอรรถนพ ไพศาล ม.5 โคเนื้อ 5 ตัว
3.นางดาวรุ่ง คันศร ม.5 โคเนื้อ 16 ตัว
4.นายนิคม คล้ายแสง ม.5 โคเนื้อ 23 ตัว
5.นายบุญส่ง บัวคำพา ม.11 โคเนื้อ 5 ตัว
6.นางเพลิน โนนบุตรศรี ม.11 โคเนื้อ 4 ตัว
7.นางกิ่งแก้ว บัวคำพา ม.11 โคเนื้อ 30 ตัว
8.นายจ๊อด เปี่ยมสุก ม.11 โคเนื้อ 12 ตัว