นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก สั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่เสี่ยง และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)

0
13

นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก สั่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่เสี่ยง และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลฯ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่เสี่ยง และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)