“ธรรมนัส” รุกแก้ปมชาวบ้านจ.เชียงรายร้องไร้ที่ดินทำกิน-เจอข้อพิพาทบุกรุกครอบครองเขตปฏิรูปผิดกฎหมาย ลั่น ส.ป.ก.4-01 ยุครัฐบาลนี้ไม่ให้ที่ดินแห้งแล้ง แต่พ่วงถนนน้ำ ไฟ สร้างอาชีพให้อยู่ได้ไม่เดือดร้อน

0
17

“ธรรมนัส” รุกแก้ปมชาวบ้านจ.เชียงรายร้องไร้ที่ดินทำกิน-เจอข้อพิพาทบุกรุกครอบครองเขตปฏิรูปผิดกฎหมาย ลั่น ส.ป.ก.4-01 ยุครัฐบาลนี้ไม่ให้ที่ดินแห้งแล้ง แต่พ่วงถนนน้ำ ไฟ สร้างอาชีพให้อยู่ได้ไม่เดือดร้อน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง No.146 เนื้อที่ 509 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 14 และ 16 ตำบลแม่ยาว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การลงพื้นที่มาพบพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาไร้ที่ดินทำกินแบะที่อยู่อาศัย เพื่อแก้ปัญหา ไม่ได้มา
สร้างปัญหา สำหรับที่ดินแปลงเลขที่ No.146 นี้ ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ยึดคืนมาจากนายทุนที่ถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 237 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าทำประโยชน์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทาง ส.ป.ก.เชียงราย และขอให้ชะลอโครงการลง จึงได้พิจารณาเกี่ยวกับการทำประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดย ส.ป.ก. จะให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อครอบครองจำนวน 92 ราย ได้แสดงสิทธิผู้ถือครองเดิม จะได้พิจารณาจัดสรรที่ดินตามกฎหมายของ ส.ป.ก. ตามปกติ พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแข้ง เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่พี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่ากรณีปัญหาข้อพิพาทการถือครองที่ดิน ที่เรื่องอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดหากศาลปกครองสูงสุดตัดสินการถือครองนั้นถูกต้องก็ต้องดำเนินการตามคำตัดสินให้ที่ดินแก่ชาวบ้านที่ฟ้อวร้องไป แต่ถ้าศาลตัดสินว่าครอบครองผิดก็มาหาแนวทางกัน เพื่อจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องกฎหมาย

“ส.ป.ก.4-10 ยุคผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาบริหาร ผมไม่ได้ให้ที่ดินแล้งๆกับเกษตรกร โดยที่ทำมาหากินไม่ได้ แต่จะมีระบบสาธารณูปโภค ถนนน้ำ ไฟฟ้า ให้ด้วย พร้อมทั้งให้กรมประมงเข้ามาส่งเสริมอาชีพอีกทางเพื่อสร้างรายได้ ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เร่งดำเนินการแก้ปัญหาของชาวบ้านที่ร้องทุกข์ไร้ที่ดินทำกินอย่างรวดเร็ว ภายในเดือนกันยายนนี้ควรต้องจบ โดยตนจะมาแจก ส.ป.ก.ด้วยตัวเอง ยามนี้บ้านเมืองมีปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ประชาชนคนไทย ต้องรักกันไว้ ต้องสู้รอดไปด้วยกัน

…..