นายอำเภอพบพระห่วงใยประชาชนมอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรมมา รองนายกกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ของอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการกักตัว 14 วัน

0
5

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรมมา รองนายกกิ่งกาชาด พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ แม่บ้านมหาดไทย สมาชิกอส.พบพระที่9 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ของอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการกักตัว 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาและตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก