นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมคณะ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนตลาดแปดธันวา และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก

0
9
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมคณะ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนตลาดแปดธันวา และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก