รพ.อุทัยฯพร้อมนายกเทศบาลติวเข็มโควิด-19-ห่วงใยชาวอุทัย ฯ สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสะแกพร้อมรองผู้ว่าติวเข้มฉีดวัคซีน-19

0
8

8-7-64ข่าว รพ.อุทัยฯพร้อมนายกเทศบาลติวเข็มโควิด-19-ห่วงใยชาวอุทัย ฯ สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสะแกพร้อมรองผู้ว่าติวเข้มฉีดวัคซีน-19
เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 8กรกฏาคม 2564 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศบาลเมืองอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้ลงตรวจเยี่ยมประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ตลาดลานสะแกกับกลุ่มพ่อค้า เเม่ค้า เพื่อเข้าทำการตรวจเชื้อเชิงรุก เพื่อการควบคุมโรคโควิด -19 ตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งด้าน น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศบาลเมืองอุทัยธานี ถ้ายังมีผู้ประสงค์ มาตรวจเพิ่มเติมให้ประสานผ่านเทศบาลเมืองอุทัยธานีมาได้
และเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับนายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ อำนวยความสะดวก และดูแลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี ณ.ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
///////////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี