กฟผ.เขื่อนภูมิพล สนับสนุนถุงยังชีพ และน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังจันทร์, ตำบลย่านรี และสถานีอนามัยบ้านวังหวาย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

0
13

กฟผ.เขื่อนภูมิพล สนับสนุนถุงยังชีพ และน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังจันทร์, ตำบลย่านรี และสถานีอนามัยบ้านวังหวาย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลวังจันทร์, ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 50 ถุง ซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบไปด้วย ข้าวขาวหอมมะลิ 105 ชุมชนบ้านแม่ระวาน, น้ำพริกแคบหมู กลุ่มแม่บ้านสามเงา หมู่ 2, สบู่เหลว วิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าปุยตก, หมูฝอย ตลาดลานโพธิ์, ปลากระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, น้ำปลาแท้, น้ำมันพืช, นม, หน้ากากผ้า กลุ่มแม่บ้านสามเงา หมู่ 2/ กลุ่มบ้านนา นอกจากนี้ยังสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ” ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีอนามัยบ้านวังหวาย ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมี นางเพชรศร ไชยมณี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา, นายสิงห์คาร อ้นมั่น ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่อำเภอสามเงา เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก