เทศบาลนครแม่สอด ปรับพื้นที่วางท่อระบายน้ำ

0
25

เทศบาลนครแม่สอด ปรับพื้นที่วางท่อระบายน้ำ


เมื่อวันที่7ก.ค.2564
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้นายกรรณ กันฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปรับพื้นที่และวางท่อระบายน้ำที่ชุมชนอิสลามบริเวณถนนรอบมัสยิดมูฮาญีรีน